Moderná veda vchádza do veku osvietenia. Stojíme na prahu novej paradigmy v mnohých oblastiach bežného života i vedy a nových vedeckých objavov v oblasti psychoneuroimunológie a kvantovej fyziky, ktoré prinášajú pre nás nový pohľad na to, ako funguje naša myseľ a naše telo.

Dnes už vieme, že my sme tí, ktorí si tvoria vlastnú realitu. Udalosti, ktoré sa nám v živote dejú, si utvárame svojími myšlienkami, presvedčeniami a tzv. programami zadržiavanými v našom podvedomí.

Nestačia pozitívne afirmácie a vyhlásenia. Problém s pozitívnymi vyhláseniami spočíva v tom, že fungujú na povrchu vedomého myslenia. Nie sú preto schopné dostať sa do podvedomia, v ktorom sídlia presvedčenia, ktoré nás limitujú.

Prečo sa v našom živote opakujú určité situácie? Prečo stále dookola riešime rovnaké problémy v oblasti medziľudských vzťahov, financií či nášho zdravia? Časom zistíme, že sa v našom živote stále opakuje vzorec správania, ktorý v daných situáciách zažívame. Prečo regujeme práve tak a nie inak? Ako je možné, že sa snažíme svoje správanie a udalosti zmeniť a napriek tomu sa stále točíme v kruhu?

Odpoveď je ukrytá v programoch, ktoré sú uchované hlboko v našom podvedomí a ktoré vznikli na základe našich skúseností, presvedčení, spomienok, tráum, genetických odtlačkov a kolektívneho vedomia. Technika THETAHEALING® nám umožňuje tieto programy odkryť, odstrániť a zmeniť.

Presvedčenie je domienka, ktorú naša myseľ prijala ako skutočnosť…

Napríklad: „Ak sa budem pravdivo vyjadrovať, nebudem prijatý.“

Oslobodením sa od vzorcov a programov, ktoré v nás vytvárajú negatívne pocity, sa na povrch dostane naša skutočná podstata – prirodzenosť bezpodmienečnej Božskej Lásky. Negatívne emócie prameniace z pocitu viny, strachu, zlosti, nenávisti, nespokojnosti nám bránia v pocite šťastia a sú prekážkou nášho duchovného rastu.

Jednou z emócií, ktorú v sebe nosíme takmer všetci je vina. Môže pochádzať ešte z obdobia plodu, kedy ju preberieme od jedného z rodičov. Niektorí ľudia cítia vinu, keď sú bohatí. Príčinou je častý program „nie je správne byť bohatý“ alebo „peniaze nie sú čisté“. Pocitmi viny môžu ľudia trpieť na základe rôznych presvedčení, napríklad „musím pomáhať druhým ľuďom“ alebo „za všetko môžem ja“ a podobne. Vina je veľmi ťažká a hustá emócia. Keď dôjde k odstráneniu programov, ktoré vyvolávajú pocity viny, oslobozujeme sa od veľkej emocionálnej záťaže a vnášame do svojho života pokoj, harmóniu a stabilitu.

Povedzme, že v detstve sa chce syn pochváliť matke s tým, čo sa mu podarilo. Jej reakcia je však vždy veľmi ľahostajná, iba pokrčí ramenami. Syn teda získa podvedomé presvedčenie, že žiadnu ženu nikdy nedokáže potešiť. Takéto presvedčenie, pokiaľ nebude odstránené z jeho podvedomia, bude synovi komplikovať vzťahy v priebehu života. Bude mať pocit, že sa nedokáže so ženami zoznámiť, že ženám nerozumie a že ich ničím nedokáže potešiť.

Väčšinu našich presvedčení získavame práve počas detstva, v období do cca 7 rokov.

Mozog človeka dokáže dosiahnuť niekoľko frekvencií. Jedná sa o vlnové dĺžky alfa, beta, gama, delta a theta. Theta vlny sú pre dospelého stavom hlbokej meditácie, relaxácie a hypnózy, ktoré sú bránou k podvedomiu.

Detský mozog v theta frekvencií pracuje prvé roky života; znamená to, že sa nachádza v stave hypnózy, kde hrá kľúčovú úlohu podvedomie, ktoré si prvé roky života robí odtlačok všetkého čo vidí a počuje.

Podvedomie dieťaťa pozoruje okolie a všetko vstrebáva a nahráva. Vytvorí sa program – program správania, reakcií a myšlienok od rodičov, okolia, súrodencov. Prvé roky života sú pre budúcnosť človeka naozaj zásadné. Všetko to, čo rodič robí, ako myslí, ako sa správa, jeho reakcie a vyjadrovanie si dieťa sťahuje do podvedomia ako odtlačok. Tento odtlačok bude silným prvkom v podvedomí, z ktorého sa bude riadiť celá osobnosť človeka. Takto môže v detstve človek získať rôzne presvedčenia. Ak je rodič presvedčený, „že je svet zlé miesto, v ktorom každý zlyhá“, zlyhá aj dieťa. Ak verí, „že úspech je možný a svet dokážeme ovplyvniť“, prevezme to aj dieťa a bude sa tak aj chovať.

THETAHEALING® pracuje s presvedčeniami na viacerých úrovniach:

Základná úroveň

Základná úroveň sú presvedčenia, ktoré preberáme a vštepujeme si ich od chvíle nášho počatia až po súčasnosť. Počas svojej existencie v tomto priestore a čase neustále vytvárame nové základné presvedčenia – dokonca, aj keď vnímame a čítame tento text.

Genetická úroveň

Do tejto štruktúry je zabudovaná genetická pamäť posledných najmenej sedem generácií. Morfogenetické pole obsahuje systémy presvedčení, ktoré si po mnoho storočí predávali predošlé generácie. Nie sme len telo, ale i mentálna a duchovná energia. Prostredníctvom morfogenetického poľa sa môžu presvedčenia predávať z generácie na generáciu , zo systému presvedčenia jedného človeka do systému druhého. Genetická úroveň sa uchováva vo forme energie v morfogenetickom poli v oblasti epifýzy.

Historická úroveň

Historická úroveň obsahuje spomienky z minulých životov, iného času a priestoru, obsahuje tiež skúsenosti z kolektívneho vedomia, spomienky z astrálnej úrovne. Na tejto úrovni sa nachádzajú tiež „fragmenty duše“, čo sú v silné emočné spomienky našej duše, ktoré boli vytesnené a zabudnuté. Historická úroveň sa uchováva v éterickom energetickom poli okolo zadnej strany hlavy a ramien.

Úroveň duše

Sú to sľuby, ktoré sme dali na úrovni duše a zámery našej duše. Programy, zámery a plány na úrovni duše človeka silne ovplyvňujú a završujú jeho celistvosť. Duša je Božská. Duša sa neustále učí.

10 minút s Bruceom LIPTONOM o tom, „že všetko je inak“…