Život ma vedie cestou odhaľovania skutočnej podstaty bytia, kozmických princípov a nekonečného kúzla objavovania vedomia.

Odovzdávam to, čím som sama prešla, čo som sama objavila, prežila na vlastnej koži…mnoho krát to nebolo jednoduché, ale stálo to vždy za to.

Cesta slobody ducha je tou najkrajšou cestou.

Prešla som niekoľkými bodmi „zlomu“ v mojom živote, kým myseľ odovzdala vedenie srdcu. To je jedným z kľúčov k radostnému a naplnenému životu.

Od roku 2009 som sa vzdelávala v rôznych oblastiach seba-rozvoja a prešla rôznymi terapeutickými celostnými výcvikmi a školami (Slovenská akadémia homeopatie, aromaterapia, kvantové liečenie, Kurz terapeutov a Biela Sova u Mab Jungy. Investovala som mnoho energie, času a pozornosti s túžbou po zmene…

Neustále sa vzdelávam v oblasti soundhealingu a zvuku. Študujem poznatky epigenetiky a kvantovej fyziky, génové kľúče a mnoho pôvodných mystických učení…

Pre posun ale nestačí zmeniť spôsob myslenia, nastaviť sa na novú realitu a byť pozitívny.

Pokiaľ si nie sme vedomí svojho tieňového aspektu/vzorca chovania a neuvoľníme z nášho tela staré traumy, potlačené emócie, nebudme schopní odomknúť vyššie frekvencie. Kým s odvahou nepozrieme pravde do očí, zmena v našom živote sa neuskutoční. Dovtedy nám život cyklicky ukazuje rovnaké drámy a situácie, kým nakoniec pochopíme, že si to tvoríme a priťahujeme v našej realite sami…tu prichádza bod obratu a rozpad ilúzií o sebe, o druhých, o svete…

Nikdy nemôžeme byť obeťou svojho osudu. Môžeme byť len obeťou svojho postoja, prístupu a reakcie.

Tu prichádza pochopenie, že všetko čo sa mi deje som si vytvoril sám svojím konaním, rozhodnutiami a reagovaním – čiže smerovaním svojej energie a pozornosti.

Akonáhle spoznáme svoje tiene, evolúcia vedomia nás začne používať ako nástroj pre pozdvihnutie frekvencie ostatných ľudí…

Práca na sebe mi otvorila cestu k mojím darom, napĺňa ma energiou a kreativitou. Priniesla mi novú kvalitu života, slobodu, odvahu napĺňať svoj potenciál a najmä žiť seba a svoje autentické JA v každodennom živote.

Pracujem s kryštalickým zvukom niekoľko rokov. Mám skúsenosti s vedením zvukových terapií, venujem sa zvukovej alchýmii, vedeniu zvukových ciest a ceremónií. Mám za sebou množstvo spoluprác na seminároch/retreatoch, kde zvukové hologramy ktoré tvorím pri svojej práci so zvukom, pomáhali udržiavať vysoké vibrácie a asistovali pri aktivácii a ukotvení princípov Novej Zeme a pri prebiehajúcich liečivých procesoch.

Hudba sfér a soundhealing je mojou vášňou, ktorá ma prirodzene viedla k naplneniu poslania tvorby majstrovských nástrojov kryštalického vedomia SOUNDOFUNIVERSE.

Veronika Akia