V naladení na Vyššie JA je zhmotnená ďalšia podoba Vašej Duše vo forme hviezdneho kódu – ilustrácie, súčasťou ktorej sú kódy, symboly, geometrie a hviezdny jazyk pomocou ktorých môžete odkryť dosiaľ nepoznané časti svojej Duše, svoj hviezdny pôvod, či skrytý potenciál.

Hviezdny kód je tvorený kombinovanou technikou ilustrácie a maľby na grafickom papieri, zabalený v zlatom/striebornom hodvábnom papieri.

Hviezdne kódy je možné odoslať aj do Českej Republiky.

Hviezdny kid pre víliu Dušu