Individuálne konzultácie sú zamerané na pochopenie a prepustenie limitujúcich programov, vzorcov, strachov, tráum a presvedčení. Tieto modely vznikajú v detstve, nesieme si ich z rodu, prípadne ich máme hlboko uložené v bunkovej pamäti a DNA ako skúsenosti z minulých životov.

Individuálne konzultácie prebiehajú osobne alebo na diaľku cez messenger, skype, prípadne iný komunikátor.

Sprevádzam ľudí transformáciou ich životných situácií a problémov, ktoré do ich života prichádzajú práve preto, aby niečo zmenili. Sprevádzam klientov smerom k slobode, radosti, láske a plnému vyjadreniu svojho potenciálu vlastného života.

Nikdy nie je náhoda, kto prichádza na konzultáciu…vždy máme niečo spoločné.

Pri konzultácii spájam rôzne terapeutické techniky a vždy vychádzam z vlastných skúseností a pochopenia. Pracujeme s klientom v napojení na Vyššie Ja klienta. Pri terapii pracujem s technikami regresnej terapie, uzdravenia vnútorného dieťaťa, uzdravenia rodových línií, techniky THETAHEALING®, energetické prepisy obmedzujúcich kódov a vzorcov.

Ďalším krokom je sprevádzanie klienta k plnému otvoreniu sa Životu. Vediem klienta k napojeniu sa na vlastný Zdroj poznania a sily, ktorý máme každý v sebe. Ukazujem cestu k celistvej bytosti, k odhaleniu darov ktoré každý z nás nesie, k prejaveniu najvyššieho potenciálu človeka. Každý z nás má schopnosť byť tvorcom svoho života, svojej reality.

By REIA ARIA

Nie je žiadnym tajomstvom, že emócie sú základom nerovnováhy, ktorá vedie k ochoreniam, teda „ne-moci“. Dnes už vieme, že my sme tí, ktorí si tvoria vlastnú realitu. Udalosti, ktoré sa nám v živote dejú, si utvárame svojimi myšlienkami, presvedčeniami a tzv. programami zadržiavanými v našom podvedomí. Nie je to naša vedomá myseľ, ktorá tvorí, ale naša podvedomá časť, ktorá zadržiava všetky presvedčenia a vzorce chovania. Zmenou týchto presvedčení v našom podvedomí môžeme zmeniť celý svoj život. Až 90 % toho, čo ukrýva naša podvedomá myseľ, si nie sme vedomí.


Odstránením blokov v podvedomí môžeme uvoľniť presvedčenia, ktoré nám bránia sa posunúť a žiť život, o ktorom snívame.

Presvedčenia, ktoré nám bránia žiť naplnený a prosperujúci život:

 • Život je ťažký.
 • Nie som dosť dobrý/dobrá.
 • Život je utrpenie.
 • Zarobiť peniaze je ťažké.
 • Peniaze kazia charakter.
 • Všetko musím robiť sám/sama.
 • Nikdy nestretnem spriaznenú dušu…

Negatívne presvedčenia nahradíme pomocou terapeutických techník pozitívnymi presvedčeniami, ako napríklad:

 • Viem ako žiť svoj život v ľahkosti a plynutí.
 • Som dostatočný/dostatočná.
 • Som zdravý / zdravá.
 • Viem ako žiť svoj život v hojnosti.
 • Mám plne v rukách zodpovednosť za svoj život.
 • Viem ako žiť svoj život bez dlhov.

Jedna z techník, ktorú používam je THETAHEALING® Je to veľmi komplexná, rýchla a účinná liečebná metóda, ktorá pomocou mnohých nástrojov a techník umožňuje prístup do podvedomia a zmenu vzorcov či presvedčení, ktoré nám neprospievajú. Metódou THETAHEALING® je možné vytvoriť nový systém presvedčení, ktorý podporuje zdravý život plný hojnosti a prosperity.

THETAHEALING® využíva frekvenciu mozgových vĺn „theta“. Táto frekvencia je veľmi pomalá, dosahuje 4 až 7 cyklov za sekundu.  Väčšinou sa s touto frekvenciou stretávame pri hlbokej meditácii alebo v priebehu fázy spánku, keď snívame (REM).

THETAHEALING® pôsobí na emocionálne bloky a bezbolestne ich odstraňuje a mení. Táto metóda umožňuje uzdraviť všetky oblasti nášho života cez zmenu našich limitujúcich programov, vzorcov, strachov, tráum, presvedčení a zmeniť ich na pre nás podporujúce programy.