Alchýmia zvuku je starobylé umenie používané po tisícročia ako forma liečenia, rekalibrácie, regenézy a ako nástroj pre otváranie vedomia.

Veda znovu objavila účinky zvuku v prvej polovici 20. storočia s vynájdením ultrazvuku a jeho využitím v medicíne. V súčasnosti predstavuje liečenie zvukom a jeho vplyv na ľudskú bytosť samostatný vedný odbor.

Soundhealing je forma holistického liečenia vibráciami, frekvenciami. Založená je na vedeckom poznatku že všetko čo existuje, vibruje vo svojom prirodzenom vibračnom rozsahu – na určitej frekvencii. Bunky a častice v našom tele vibrujú na absolútne presnej frekvencii ak je náš systém v rovnováhe a na disharmonickej frekvencii, ak je náš systém v nerovnováhe, ktorú pociťujeme ako fyzický, prípadne emočný problém.

Terapia zvukom hĺbkovo harmonizuje telo a myseľ, prinavracia rovnováhu. Štruktúry a bunky v tele sa rekalibrujú. Cítime sa uvoľnení, spokojní a odpočinutí. V stave pokoja a harmónie dokážeme z nadhľadu vnímať svoju životnú situáciu, lahšie odolávame stresu, tlaku a zhonu. Po terapii odchádzame plní novej energie a sily.


Hlavné účinky liečenia zvukom

 • Navodzuje hlboký relaxačný až meditačný stav
 • Hlboko uvolňuje striedaním roznych mozgových vĺn
 • Výrazne znížuje úzkosť a stres
 • Zlepšuje kvalitu spánku
 • Posilňuje imunitu a vitalitu
 • Harmonizuje čakry a všetky aurické vrstvy
 • Nastoľuje telu prirodzenú elektromagnetickú harmóniu
 • Opravuje bunky a štruktúry v tele
 • Eliminuje bolesť
 • Navodzuje pocity harmónie, šťastia a pozitívnych emócií
 • Stimuluje prúdenie všetkých tekutín v tele (krvný obeh, lymfatický systém)
 • Podporuje kreativitu, intuíciu a motiváciu
 • Uvolňuje a čistí obmedzujúce vzorce správania, presvedčenia a návyky, ktoré nám už neslúžia a limitujú nás
 • Umožňuje prostredníctvom rozšíreného stavu vedomia prežiť a pochopiť presah multidimenzionality
 • Naladenie na vysoké frekvencie našej Božskej podstaty

Kryštálové misy a nástroje

Pri terapii zvukom používame różne nástroje, ktoré kryštálové čakrové misy, kryštálové terapeutické kalichy, pyramídu, harfu, zvonkohry, gong, koshi a etnické a šamanské nástroje, hlas. Počas jednej session sa strieda celé spektrum rezonančných nástrojov, od kryštáľových misiek, kalichov cez gong, bubny, shruti, zvonkohry, spevy, cez ponorenie sa do rôznych silných vnemov vďaka elementom, až po nekonečný šum „kozmického lona“ prázdnoty.

Kryštálové čakrové misy sú vyrobené z 99,992% čistého kremenného kryštálu, rozdrveného na piesok a pri vysokej teplote 4000 °C formované do tvaru mís. Rozozvučaním vydávajú silný, dlhotrvajúci zvuk v tvare sínusových vĺn, ktorý nesie kvalitu kryštálových vibrácií.

Ladenie kryštálových mís

Misy sú ladené na frekvenciu 432 Hz, čiže komorné A má hodnotu 432 Hz. Je to liečivá frekvencia, ktorá je v súlade s harmonickým vesmírom. Hudba ladená na frekvencii 432 Hz má liečivú energiu, pretože je čistým tónom matematického základu prírody. Frekvencia 432 Hz vychádza z Fibonacciho postupnosti a matematického vyjadrenia Zlatého Rezu, ktoré sú zhmotnené všade okolo nás v prírode. Táto hudba je teda ladená podľa rovnakého kľúča ako sme „zostrojení“ aj my.

Zlatý rez – kľúč stvorenia

Ako pôsobí „kryštálový zvuk“ na ľudské telo

Zvuk kryštálových mís rozvibruje a rozozvučí každú bunku v tele, rozhýbe všetko čo stagnuje a v tele nastáva zvukový posun…

Kryštálové misy v sebe spájajú alchýmiu zvuku a kryštáľu. Kryštalická forma kremíka má mnoho vlastností: zosiľuje, transformuje, kumuluje a prenáša vibrácie…teda vlnenie. Vo svojej podstate je to transformátor energie. Transformuje nižšie, hustejšie tóny, zvuky, energie na ľahšie, jemnejšie a vyššie. Jeho využitie poznáme v rôznych technológiách vrátane PC, TV, laser, mikrofón a iné…
Keď sú kryštáľové misy aktivované zvukom, spustí sa jav nazývaný akustická luminiscencia – svetelná hudba. Každá jedna časť ľudského tela odpovedá na tieto zvukové a svetelné vlny.

Vlastnosti týchto zvukových vĺn generujú akustickú bio-fotónovú odpoveď v celom organizme. Jednoducho povedané, zvuk tvorí svetlo a vyžarovanie a nastoľuje telu prirodzenú elektromagnetickú harmóniu a zvyšuje vitalitu, zharmonizuje meridiány a zladí fyzické telo so všetkými aurickými vrstvami.


Svetlo je najvyššou inteligenciou ľudského tela vsadené ako najvyšší, najdokonalejší harmonický kód v subatomárnom jadre každej jednej častice…bunky…. 


Kryštály kremenného kryštáľu vznikajú v skalných dutinách kryštalizáciou vodných roztokov minerálov.

Celé ľudské telo vrátane ľudskej DNA obsahuje kryštalické štruktúry. Fyzické telo sa skladá z tekutých kryštalických systémov v bunkových membránach, tukových tkanivách, svalovej a nervovej sústave, lymfe a krvi. Práve vďaka tomu reaguje a rezonuje s výnimočnými frekvenciami kryštálových mís. Až 80 % ľudského tela je tvorené vodou – tekutou kryštalickou štruktúrou, ktorá reaguje na vibrácie kryštalického pôvodu.