Nástroje kryštalického vedomia z dielne Soundofuniverse

Zakladateľkou je Akia. Soundofuniverse je snom a víziou priniesť kryštáové nástroje na Slovensko, do Čiech i celej Európy.

Tieto úžasné terapeutické frekvenčné/sonické majstrovské nástroje nájdete na www.soundofuniverse.sk

Sound of Universe sa zrodila z túžby srdca.

Prepája poznatky vedy, metafyziky, nádheru umenia v  harmónii, z ktorej sa rodia posvätné sonické kryštalické nástroje.

V ich kryštálovom srdci tepe pulz Novej Zeme a náš zámer tvoriť nástroje celostného prístupu k telu a Duši, zdraviu, blahobytu a hojnosti.

Naším snom a poslaním je cez silu zvuku, byť podporou svetelnej rodiny…bytostí, ktoré svietia na svojej ceste iným a prebúdzajú svet láskou, zvukom, hudbou, umením, kreativitou a vedomým tvorením. 

Univerzum spieva svoju dokonalú symfóniu od počiatku vekov… A my sme vypočuli jej volanie, pretože cítíme dôležitosť a nevyhnutnosť mocného nástroja zvuku v čase posunov a zmien, v ktorých sa ako ľudstvo nachádzame.

Nech harmónia kryštálových tónov rozozvučí celú Zem, nech frekvencia srdca objíme každú bytosť.

Ďakujeme, že spoločne tvoríme Nebo na Zemi. 

S láskou Akia – Founder, Creator & Designer

Kryštálové misy

Kryštálové nástroje pre soundhealing, meditáciu, individuálne a skupinové terapie, hlasový koučing, spirituálnu a šamanskú prácu.
Kryštáľové čakrové misy sú vyrobené z 99,9 % čistého kremenného kryštálu, rozdrveného na piesok a následne pri vysokej teplote 4000 °C formované do tvaru mís. Rozozvučaním vydávajú silný, dlhotrvajúci zvuk v tvare sínusových vĺn, ktorý nesie kvalitu kryštálových vibrácií. 

Ladenie kryštáľových mís
Misy sú ladené na frekvenciu 432 Hz, čiže komorné A, ktoré je referenčným tónom ladenia má hodnotu 432 Hz. Je to liečivá frekvencia, ktorá je v súlade s harmonickým vesmírom.

Hudba ladená na frekvencii 432 Hz má liečivú energiu, pretože je čistým tónom matematického základu prírody. Frekvencia 432 Hz vychádza z Fibonacciho postupnosti a matematického vyjadrenia Zlatého Rezu, ktoré sú zhmotnené všade okolo nás v prírode. Táto hudba je teda ladená podľa rovnakého kľúča ako sme „zostrojení“ aj my.
Je to prastaré harmonické ladenie, ktoré bolo predávané a učené mystikmi v Egypte, ktorého tajomstvo poznajú Tibetskí mnísi a vyučoval ho i Pythagoras.

Systém krištáľových mís je založený na starobylých a súčasných technikách liečenia zvukom, vedeckých zákonoch rezonancie a vibračnej povahe ľudského tela a energetického poľa.

Kryštálové kalichy

Majstri zvuku – bytosti kryštalického vedomia nesúce prastarú múdrosť a medicínu zvuku.

Unikátne nástroje pre jedinečné bytosti.

Prinášame jedinečné kryštalické bytosti posvätného zvuku, prestúpené Božstvami, archetypmi, vyššími sférami či zdrojovými matricami.

Spájajú v sebe alchýmiu čistého prírodného krýštálu a vzácnych minerálov a prvkov ako je zlato, striebro, titánium a mnohé iné, ktoré dodávajú nástrojom nádherné spektrum farieb a aura efekt a zároveň prinášajú úplne inú úroveň kvality a intenzity zvuku.
Ióny prvkov nanesených na povrchu príjmajú svetlo a absorbujú časť energie transportovanej svetelnými fotónmi, čo umožňuje posun k vyšším energetickým hladinám – jav, ktorý poznáme pod označením kvantový skok.

Alchymické frekvencie prinášajú jasnosť, čistotu, radosť a hlboké prepojenie so srdcom.

Nástroje prinášajú prepojenie s vysokovybračnými úrovňami a dimenziami a prinášajú okamžité liečenie a frekvenciu Božej Milosti.

Prinášame nádhernú kolekciu kryštálových kalichov pre soundhealing, meditáciu, individuálne a skupinové terapie, hlasový koučing, spirituálnu prácu, sonické operácie, rozozvučanie posvätných a pútnických miest, prastarých chrámov … a mnoho iných účelov, tak ako Vás Vaše srdce a vnútorné vedenie bude viesť pracovať s týmito výnimočnými nástrojmi tejto transformačnej doby.

Ostatné kryštálové nástroje

Nástroje vyrobené z najčistejšieho kryštálu, nesúce kryštalické vedomie a jasný kryštálový zvuk. 
Slúžia na podporu aktivácie kryštálového vedomia. 

Kryštálové harfy, ladičky, pyramídy, posvätné geometrie a iné kryštálové nástroje.