Ľudstvo a naša Zem vstúpili do úplne nových energií a je citeľné, že všetko je inak a je potrebné začať tvoriť v nových energiách. 

Chcela by som napísať viac o mojom poslaní, o mojej práci so zvukom.
I keď zvuk, ktorý odovzdávam na pravidelných hodinách je nazývaný soundhealing, asi mnohí tušíte, že nejde len o soundhealing, čiže liečenie zvukom. 
Soundhealing je všeobecne známou a uznávanou formou liečenia so širokým spektrom účinkov. 

Avšak pri odovzdaní Posvätného zvuku dochádza k predaniu ešte niečoho “naviac”…Niečo, čo sa naučiť nedá. Niečo, v čom sme už raz pradávno boli zasvätení. Pradávne dary Duše. 

Teraz prichádza čas opäť sa spojiť s pradávnou múdrosťou, s pradávnymi zasväteniami našej Duše a odovzdávať tieto dary ďalej. Každý z nás je jedinečnou bytosťou a nesie jedinečné dary a unikátnu esenciu. Každá jedinečnosť utvára časť celku…a tak je to v poriadku. Je čas spojiť sa s ňou a naplniť poslanie a dohodu našej Duše. 

Tým darom ktorý odovzdávam ja, je sťahovanie, predávanie a ukotvovanie vysokých vibrácií naprieč časom a priestorom. 
Je to práca s vysokými vibráciami v aktivačnom poli, kde prúdia vlny vysokých vibrácií a preto pri hre na kryštálové misy….pri odovzdávaní zvuku niekedy doslova “horím” ☺ …to poznajú kolegovia, ktorí pracujú v aktivačnom poli i terapeuti pri svojej práci….Keď sa otvorí aktivačné/transformačné pole a dochádza k “čisteniu”, liečeniu, transformácii, posunu…tie návaly energie sú obrovské – u terapeuta i u klienta.  
Pri tvorbe zvuku sa tvorí určitý KÓD – ZVUKOVÝ HOLOGRAM, ktorý sa tvorí vždy v prítomnosti, v TU a TERAZ. Tento hologram rozvibruje častice tela až na kvantovej úrovni, každú bunku, ktorá sa aktivuje a opäť naladí na frekvenciu svojej Božskej podstaty. Každá bunka má v sebe tento Božský kód hlboko uložený. 

Obnoví sa tok životnej energie, môže dôjsť k prepísaniu starých blokov, nánosov a programov, ktoré je potrebné pustiť. Telo sa odľahčí, naštartuje sa liečivá transformácia. Otvoria sa záznamy duše.

Odkrýva sa presne to, čo má byť odkryté….Odovzdá sa presne to, čo má byť v danom čase odovzdané…to, čo je aktuálne dovolené odovzdať a čo má podporiť bytosť na jej ceste.

Zvuk kryštálových mís preniká hlboko do štruktúr tela, až na úroveň častíc. Klienti často krát popisujú pocity “úplného rozloženia na atómy” a opätovné preusporiadanie tela do novej formy. Cítia silné vlny energie vo svojom tele, návaly tepla a aktiváciu energetických dráh, meridiánov, aktiváciu Kundaliny – Shakti. 
Dochádza k vytiahnutiu hlboko uložených nánosov, ktoré potrebujú byť zvedomené a uvidené. 
Môže dôjsť k prepojeniu s tými časťami bytosti, ktoré sú v hlbokom zabudnutí…Každý z nás už bol všetkým…každý z nás nesie mnohé dary, schopnosti a esencie, na ktoré si Duša túži rozpomenúť, prepojiť sa s nimi, prebudiť opäť v tejto inkarnácii a realizovať ich v hmote tu na Zemi.  
Môže dôjsť k prepojeniu s tzv. „minulými životmi“, teda so sebou v inom časopriestore.
Môže dôjsť k rozpomenutiu a prepojeniu s miestami, ktoré naša Duša veľmi dobre pozná, či už na Matke Zemi, alebo ďaleko vo Vesmíre, niekde v Hviezdnom Domove. 
Niekedy stačí správne načasovanie a jedno takéto prepojenie s “Hviezdnym domovom” aktivuje proces znovu objavovania a rozvíjania prastarých darov a zasvätení, ktoré nesie naša Duša. 

Podobnú skúsenosť prepojenia mám aj ja…po seminári spojenia s NadDušou spustil sa proces prepojenia práve s “JA”, ktoré nesie dar predávania zvukového hologramu. Vstúpila som do časopriestoru, kde tento dar bol aktívny, načítala som si meno Vyššieho Ja – AKIA, Tá ktorá tento dar nesie. Pred mojím vnútorným zrakom sa zhmotnila Bytosť, tvoriaca svetelný zvukový hologram indigovej farby a jasne zaznelo meno “AKIA”. 
Súbežne s týmto procesom som už vedela, že to budú kryštálové nástroje so sférickým, kozmickým zvukom…ktoré budú nástrojom sprostredkovania…
Mojim poslaním je aktivácia svetelného, kryštalického tela a vedomia. 

Prapôvodná matrica ľudskej DNA bola eónmi rokov a životov pokrivená a degradovaná. Mojou úlohou je aktivovať a obnovovať svetelnú DNA, práve prostredníctvom KÓDOV, ktoré odovzdávam cez svoju prácu, či už jemnohmotnú alebo fyzickú, prostredníctvom zvuku posvätných liečivých nástrojov, obrazmi, alebo vďaka svetelnému jazyku, na ktorý som si tiež rozpomenula. 

Ak sme vedení z hĺbky duše, udalosti sa dejú v plynutí a ľahkosti. Stávame sa tvorcami svojej reality. Bytosti okolo nás, udalosti sa vyskladajú tak, že sa nestačíme diviť, ako sa všetko deje. V našom srdci je len obrovská vďačnosť a pokora ku všetkému čo, a ako prichádza v presnom načasovaní a Božskej dokonalosti a v podpore ZDROJA.

Je čas obnoviť svoje dávne poslanie, aktivovať svoju pradávnu múdrosť a vrátiť ju na ZEM a používať ju opäť k dobru svojmu i k dobru ostatných.
Teraz je čas aktivovať svoje dary a ísť už naplno v službe svetla pri transformácii Matky Zeme a Ľudstva.

Preto s radosťou a láskou rozširujem, to čo Vám môžem odovzdať o nasledovné služby:

INDIVIDUÁLNU KRYŠTÁLOVÚ AKTIVÁCIU ZVUKOM a KRYŠTÁLMI v Banskej Bystrici – Harmonizačná a aktivačná terapia za pomoci zvuku kryštálových mís a kryštálových majstrov. 

INDIVIDUÁLNA TERAPIA – THETAHEALING a iné terapeutické metódy 

Dnes už vieme, že my sme tí, ktorí si tvoria vlastnú realitu. Udalosti, ktoré sa nám v živote dejú, si utvárame svojimi myšlienkami, presvedčeniami a tzv. programami zadržiavanými v našom podvedomí. Nie je to naša vedomá myseľ, ktorá tvorí, ale naša podvedomá časť, ktorá zadržiava všetky presvedčenia a vzorce chovania. Zmenou týchto presvedčení v našom podvedomí môžeme zmeniť celý svoj život a žiť svoj Raj na Zemi. 

Po samotnej terapii umocnenie a ukotvenie nových kódov vysokovibračným zvukom kryštálových mís.
V tomto procese Vás budem sprevádzať a asistovať Vám.

S láskou Veronika Saura Akia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *