Rodí sa Galaktický človek ?

Mnohí cítime to intenzívne energetické vlnobitie posledných dní a týždňov. Je to teda sila!

V záplave nových energií a kódov rodí sa Galaktický človek. Tu v hmote na Zemi, vo svete fyzickom ako evolučný stupeň vedomia. Stupeň nikdy nekončiacej evolúcie vedomia. Ako plod nekonečnej ľudskej túžby po poznaní a vzostupe. Človek zrodený v hmote, spojený s určitým územím a rodom, avšak poprepájaný galaktickými nitkami so segmentami svojej Duše v čase minulom, prítomnom i budúcom…naprieč celým časom a priestorom ako viacrozmerné vyjadrenie jediného Vedomia ukotveného v „bezčasovosti“.

Božská, zdrojová podstata vedomia ako takého je multidimenzionálna, prejavená v nekonečnom spektre vyjadrenia hmoty, v širokých kozmických súvislostiach, neustále podliehajúca základným zákonom Univerza.

Rodí sa Galaktický človek, uvedomujúci si svoju Božskú podstatu ukotvenú v hmote na Zemi. Deje sa to na úrovni vedomej i nevedomej, fyzickej i jemnohmotnej. Rodí sa Galaktický človek presahujúci lienaritu času a trojrozmernosť priestoru, uchopujúci a integrujúci svoj presah vo všetkých paralelne existujúcich realitách.

Odchádzajú staré presvedčenia a kódy a celý tento proces sa ukotvuje vo fyzickom svete a v našich telách… Nové kódy sa ukotvujú v hmote, v telách, v ľudskej DNA…Nový Duch sa rodí v našich telách. Všetko sa transformuje, všetko živé pod vplyvom obrovských svetelných vĺn transmutuje. Rodí sa Nová DNA.

Rodí sa Galaktický človek v plnom potenciáli a nekonečných možnostiach živého, prebudeného vedomia. Vraciame sa k Svetlu, k Zdroju, ladíme sa na jeho tóny, zjednocujeme sa s ním a stávame sa jeho spoluhráčom…ktorým sme vždy boli…avšak sme si toho neboli vedomí…. Doprajme si v tomto procese čas, lásku k sebe samému, starostlivosť o seba a pozornosť všetkému, čo sa v tomto posvätnom procese deje. 
S láskou Veronika Saura Akia ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *