Rodí sa človek galaktický

Rodí sa Galaktický človek ? Mnohí cítime to intenzívne energetické vlnobitie posledných dní a týždňov. Je to teda sila! V záplave nových energií a kódov rodí sa Galaktický človek. Tu v hmote na Zemi, vo svete fyzickom ako evolučný stupeň vedomia. Stupeň nikdy nekončiacej evolúcie vedomia. Ako plod nekonečnej ľudskej túžby po poznaní a vzostupe. Človek…

Ako funguje naše podvedomie?

Moderná veda vchádza do veku osvietenia. Stojíme na prahu novej paradigmy v mnohých oblastiach bežného života i vedy a nových vedeckých objavov v oblasti psychoneuroimunológie a kvantovej fyziky, ktoré prinášajú pre nás nový pohľad na to, ako funguje naša myseľ a naše telo. Dnes už vieme, že my sme tí, ktorí si tvoria vlastnú realitu.…