Ako funguje naše podvedomie?

Moderná veda vchádza do veku osvietenia. Stojíme na prahu novej paradigmy v mnohých oblastiach bežného života i vedy a nových vedeckých objavov v oblasti psychoneuroimunológie a kvantovej fyziky, ktoré prinášajú pre nás nový pohľad na to, ako funguje naša myseľ a naše telo. Dnes už vieme, že my sme tí, ktorí si tvoria vlastnú realitu.…